Astrologija

Astrologija je veda, način operiranja z izbranimi simboli in tolmačenje njihovega pomena. Vsak od nas v sebi nosi univerzalen zapis ali ključ, ki ga definira, dela takšnega kot je. Z astrologijo lahko dostopamo do teh ključev in jih postopoma odkrivamo. Z astrologom lažje in hitreje dobite informacije, ki so zapisane v vaših zapisih, saj je astrološka karta eden od zapisov, ki ga lahko beremo, interpretiramo in analiziramo. Na ta način pridemo do marsikaterega odgovora o sebi, o svojih lastnostih, talentih, potencialih, slabostih, težnjah in odločitvah. Za tako analizo je potrebno astrologu zaupati datum in letnico rojstva, točno uro ter kraj rojstva.

Astrološke storitve

Astrološki individualni posvet je posvet z astrologom o vaši osebnosti ali vašem značaju, o trenutni situaciji in sprejemanju odločitev. Kaj je zapisano v vaši astrološki karti.

Posvet pri sprejemanju odločitev je  posvet z astrologom kaj je najboljša možna rešitev za vas v dani situaciji glede na vašo astrološko karto in kaj lahko pričakujete v prihajajočem obdobju.

Predvidevanje prihajajočih dogodkov je posvet z astrologom kaj lahko sami pričakujete v prihajajočem obdobju, kakšni so obeti glede na oseben astrološki zapis in kako lahko najbolje izkoristite možnosti, ki so pred vami.

Razlaga osebnostnih vzorcev je posvet z astrologom o vaših univerzalnih vzorcih, načinu delovanja in odkrivanju razlogov, zakaj se vedno odločate na način kot se. Kje iskati rešitve in kaj še lahko počnete v svojem življenju. Kje se skrivajo vaši potenciali in še veliko drugega.

Posvet o otrokovih potencialih je posvet z astrologom o otrokovih potencialih in talentih ob prisotnosti otroka. To je pomembno predvsem, ko je otrok,  najstnik pred pomembno odločitvijo ali ima težave pri sprejemanju odločitev.

Osebni letni horoskop je astrološka osebnostna analiza za obdobje enega leta na podlagi vaše rojstne karte, v kakšno obdobje vstopate, kje lahko pričakujete razvoj in vzpone ter kje vas čakajo razočaranja ali težave.

Horarno vprašanje je vprašanje o aktualnem problemu v vašem življenju. Na podlagi vašega natančnega vprašanja, astrolog poda svoj odgovor na podlagi astrološke karte, ki jo izriše prav v ta namen.

Partnersko ujemanje je posvet z astrologom glede osebnih odnosov kot so ljubezenski partnerski odnosi, poslovni partnerski odnosi, družinski odnosi itn. Analiza se naredi na podlagi ujemanja dveh ali več kart.

Posebna ponudba

Hipnoza na podlagi astrološke karte se pripravi za osebo z določenimi težavami, ki ji zavirajo napredek na svoji poti in onemogočajo drugačen pogled na življenje.

Osebni simbol je pripravljen na podlagi vaše astrološke karte in je izjemno individualen in neprenosljiv. Osebni simbol vam bo pomagal na višjem duhovnem nivoju in s tem pri osebnem razvoju. Pomagal vam bo pri ohranjanju notranje harmonije in zavedanju samega sebe.

Cenik astroloških storitev

Za cenik astroloških storitev

Astrološke storitve naročite na mail spela@razkrij.si

Oglejte si politiko zasebnosti Zavoda Razkritja tukaj.