Družinske postavitve

Nove družinske postavitve

Razumevanje                                  sprejemanje                          spremembe                              rast                                podpora

družina                                           predniki                            partner                                 kariera

travme                                   strah                                bolezni

S pomočjo družinskih postavitev lahko vlivamo na naše življenje, spodbudimo spremembah pri sebi in naši okolici.

Z družinsko postavitvijo se lahko odkrije ali je kdo znotraj družine vpleten v usodo njenih nekdanjih članov. Tako lahko nekdo v družini prevzema in živi usodo prednika.

In kdaj je smiselno odkrivati morebitne vpletenosti:
bolezni, strahovi, skrbi, napetost, brezvoljnost, nesoglasja.

Dogodki, ki so se zgodili v družini tudi več generacij nazaj, lahko vplivajo na družinske člane:
ločitev,
smrt sorojenca,
izločenost iz družine,
zdravljenje v bolnišnici v otroštvu,
zapleti pri porodu,
nasilna smrt,
krivica itd..

Z novimi družinskimi postavitvami dosegamo premike pri osebnem razvoju, reševanju težav v odnosih, razumevanju in razreševanju vzorcev, sprejemanju preteklosti in zagotavljanju pogojev za svetlejšo prihodnost. Metoda družinskih postavitev namreč omogoča, da lahko dobimo odgovore za svoje težave in jih razrešujemo tudi samo s sodelovanjem v postavitvah drugih oseb ali pa celo samo z opazovanjem dogajanja.

Z družinskimi postavitvami lahko:

  • dobimo vpogled v resnično dogajanje tudi za rodove nazaj,
  • najdemo boljše rešitve zase in za naše družine,
  • razrešujemo travme in bolečine,
  • se soočamo z družinskimi izzivi,
  • urejamo odnose.

Katere informacije so pomembne pri postavitvi družine:
– ali sta starša poročena,

– ali ima oseba sorojence,

– ali je kdo umrl,

– ali je kdo odrinjen ali izključen,

– nesreče ali bolezni,

– alkoholizem v družini.

Izvajamo skupinske družinske postavitve, kjer obravnavamo probleme posameznika, ostali udeleženci pa se vključujejo v samo dogajanje pri postavitvah. Posebnost postavitev je, da se na postavitvah govori zelo malo, predvsem se namreč občuti kaj se dogaja in izkaže z dejanji.

Družinske postavitve izvajamo po metodi Berta Hellingerja, saj se je postavljalec Boris Kunilo učil izvajanja Novih družinskih postavitev na šoli Hellinger Sciencia v Nemčji.

Za prejemanje obvestil o družinskih postavitvah vpišite vaše podatke

Z izpolnitvijo spodnjega obrazca, se strinjate s Politiko zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).*

Oglejte si politiko zasebnosti Zavoda Razkritja tukaj.