Osebni simbol

Osebni simbol je nekaj podobnega kot osebno ime. Daje nam zavedanje kdo smo. Tako kot se poistovetimo s svojim imenom, tako nam tudi osebni simbol daje poistovetenje s sabo.

Zakaj imeti osebni simbol?
Z osebnim simbolom se lažje povežemo s sabo, z višjimi energijami, z vodniki, angeli in višjim Jazom. Osebni simbol je individualna energija. Je osebna vibracija in način delovanja tako v svetu kot celem Kozmosu. Ljudje smo si med seboj različni in tako so tudi osebni simboli med seboj različni. So kot identifikacijska številka ali prstni odtis.
Osebni simbol vam bo pomagal na višjem duhovnem nivoju in s tem pri osebnem razvoju. Pomagal vam bo pri ohranjanju notranje harmonije in zavedanju samega sebe. Z njim boste lahko okrepili svojo intuicijo in intuitivno zaznavanje. Spodbudili hitrejše odpiranje tretjega očesa in pri tem začeli zaupati in verjeti vase in svoje odločitve.

Kako uporabljati osebni simbol?
Ko prejmete svoj osebni simbol, je na vas, da ga sprejmete in ta začne vibrirati z vašo energijo, oziroma osebni simbol začne poudarjati vaše osebne energije, ki jih morda še niste začeli uporabljati. Z vizualizacijo in meditativnimi tehnikami, si v procesu sproščanja, simbol samo predstavljate v mislih, ga narišite, si ga vizualizirate in ga v meditaciji opazujete. Osebni simbol je naravnan z vašim bistvom, tako ga boste hitro sprejeli in ponotranjili. Ko ga sprejmete vase, mu sledite in ta vas bo vodil do informacij, ki jih boste želeli.

Kako do osebnega simbola?
S pomočjo astrologije in izrisa vaše osebne astrološke karte, vam pripravim in posredujem vaš osebni simbol. Z izrisom astrološke karte še natančneje dobim informacije o vaši lastni energiji in v procesu kanaliziranja pridobim uvid in obliko vašega lastnega, osebnega simbola.